Lilium ’Early Bird’

Martagonlilja

Syn. L. dalhansonii ’Early Bird’.
Urval från korsning mellan L. martagon Cattanie och L. hansonii