Corydalis angustifolia

Smalbladig nunneört

Ryssland, Kaukasus, Iran