Narcissus Conspicuus

Stjärnnarciss

Småkronig sort från före 1867