Narcissus Pencrebar

Trädgårdsjonkvill

Sort från 1929.