Narcissus Trevithian

Trädgårdsjonkvill

Korsning från 1927 mellan Narcissus Pilgrim och okänd jonkvill.