Alla paketen skickades i går. Fram med lökspaden.

Ur vårlistans leverans bestämde sig äntligen bolliljan Scadoxus multiflorus för att blomma. Den tjurade hela sommaren men till sist så tog den sig samman.