Utskick av höstens lökar

Sedan en vecka tillbaka skickar vi varje dag ut lökbeställningar. Vi räknar med att alla ska ha fått sina lökar inom två veckor.