Sinne för detaljer

verkar Pavel Mishchenko ha haft när han ansåg att denna scilla förtjänade ett eget namn: Scilla caucasica.

Andra håller inte med utan anser att detta är en underart till Scilla siberica. Kaukasisk scilla blommar dock tidigare och med fler blommor på stängeln. Kan heller inte minnas att S. siberica har så vackra vita markeringar vid blomfästet.